English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

Rhowch hwb i’ch gallu i sicrhau arian a dylanwadu ar bobl

Caiff BBaChau lleol ddysgu sut mae gwneud ceisiadau llwyddiannus am arian grant yng ngweithdy ‘How to win funds and influence people’ gan Innovate UK a gynhelir rhwng 9am a 1:30pm ddydd Gwener 9 Mawrth yn Tramshed Tech, Caerdydd.

Diweddariad Cyfraith Gwaith

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd rheolwyr busnesau lleol i ddigwyddiad diweddaru gwybodaeth am gyfraith gwaith er mwyn i bobl ddeall effaith y diwygiadau deddfwriaethol diweddaraf.

Rhagor o newyddion

Digwyddiad Sylw

Ai dim ond herian ydi o; dim ond jocio; neu ddim ond aflonyddu yn y gweithle wedi’i guddio dan rywbeth arall?

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn cydweithrediad â Helen Iles Ltd ac Acas Cymru / Wales yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw yn eu seminar brecwast sy’n rhoi sylw i gyflogaeth ac adnoddau dynol