English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017 wedi’u lansio ac mae’r chwilio wedi dechrau o ddifrif i ganfod y busnesau gorau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Diogelwch eich busnes rhag ymosodiadau seiber – y cyngor diweddaraf

Yn dilyn yr ymosodiad seiber ddydd Gwener, mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol i fusnesau

Rhagor o newyddion

Digwyddiad Sylw

Brecwast busnes gwib rwydweithio – ffordd gyflymach o rwydweithio 14/6/2017

Croeso i ddigwyddiad gwib rwydweithio cyflymach Pen-y-bont ar Ogwr - sesiwn ddwys o gyfarfodydd dwy funud o hyd. Mae’n debyg i syniad gwib ganlyn, ond ar gyfer busnesau, ac mae’n lle perffaith i ddechrau llenwi eich llyfr â chysylltiadau a phobl o amrywiaeth o wahanol sectorau a diwydiannau. Gwneud argraff yn gyflym sy’n bwysig - ar ôl i chi gael dwy funud yr un, bydd y chwiban yn chwythu, a rhaid newid partneriaid!