English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

25 Mai – y newid mwyaf erioed i ddiogelu data

Ar 25 Mai 2018 byddwn yn gweld y newid mwyaf erioed yn y DU i ddeddfau Diogelu Data gan weithredu Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE a fydd yn cymryd lle Deddf Diogelu Data bresennol 1998.

Cyfle i ddarganfod sut gall eich busnes chi ennill contractau Heathrow

Gall busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr glywed mwy am y cyfleoedd posib sy’n gysylltiedig â’r estyniad arfaethedig ar Faes Awyr Heathrow drwy fynychu Uwchgynhadledd Fusnes Heathrow 2018, sy’n cael ei chynnal yng Nghaerdydd.

Rhagor o newyddion

Digwyddiad Sylw

Ai dim ond herian ydi o; dim ond jocio; neu ddim ond aflonyddu yn y gweithle wedi’i guddio dan rywbeth arall?

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn cydweithrediad â Helen Iles Ltd ac Acas Cymru / Wales yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw yn eu seminar brecwast sy’n rhoi sylw i gyflogaeth ac adnoddau dynol