English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

Busnes o Ben-y-bont ar Ogwr yn ennill cytundebau gwerthfawr gyda dau enw mawr o America

Mae busnes o Ben-y-bont ar Ogwr wedi ennill cytundebau gwerthfawr gyda dau enw mawr o America yn y byd gwasanaethau ariannol a bwyd cyflym, drwy ddefnyddio technoleg ddigidol i ddarparu mynediad ar-lein i gleientiaid prysur at raglenni hyfforddi gweithredol.

Gallai busnesau elwa o hyd at £2,500 i uwchraddio eu band eang busnes

Fel rhan o ymrwymiad y llywodraeth i Brydain ffibr llawn ym mis Mawrth 2018, mae’r Adran ar gyfer Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cyhoeddi Cynllun Taleb Band Eang Gigabit gwerth £67m.

Rhagor o newyddion