English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

Cynnig am £50,000 mewn digwyddiad busnes unigryw

Mae cyfle i entrepreneuriaid sicrhau buddsoddiad ecwiti o £10,000 i £50,000 mewn digwyddiad unigryw ar gyfer Cymru.

Ennill grant o £5,000 i fuddsoddi yn eich busnes

Gallai busnesau bach elwa o grant o £5,000 i fuddsoddi yn nhwf eu cwmni drwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth fisol am ddim menter y Grantiau Busnesau Bach.

Rhagor o newyddion