English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

Gallai busnesau Pen-y-bont ar Ogwr elwa o gronfa technoleg newydd gwerth £20m

Mae cronfa fuddsoddi newydd gwerth £20m wedi cael ei lansio i gefnogi’r sector technoleg sy’n ehangu yng Nghymru.

Brickability Pen-y-bont ar Ogwr yn creu ei bortffolio gyda buddsoddiad o £40m

Mae Grŵp Brickabilty, sydd â’i bencadlys ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi prynu pum cwmni fel rhan o’i gynlluniau twf uchelgeisiol.

Rhagor o newyddion

Digwyddiad Sylw

Ai dim ond herian ydi o; dim ond jocio; neu ddim ond aflonyddu yn y gweithle wedi’i guddio dan rywbeth arall?

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn cydweithrediad â Helen Iles Ltd ac Acas Cymru / Wales yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw yn eu seminar brecwast sy’n rhoi sylw i gyflogaeth ac adnoddau dynol