English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

Brecwast Busnes Dydd Gŵyl Dewi

Ymunwch â ni ddydd Gwener 1 Mawrth 2019 yng Ngwesty Coed Y Mwstwr ar gyfer brecwast blynyddol Dydd Gŵyl Dewi, rhwng 8am a 10am.

Gwahodd cynigion ar gyfer cronfeydd buddsoddi mewn twristiaeth

Gall busnesau twristiaeth yng Nghymru wneud cais yn awr am y rownd ddiweddaraf o gronfeydd buddsoddi mewn twristiaeth.

Rhagor o newyddion