English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi i cymorthrwyo CAF S.A.

Yn dilyn y cyhoeddiad cyffrous y bydd CAF S.A. yn adeiladu cyfleuster gweithgynhyrchu newydd yn y Parc Busnes Celtic, Llanwern, mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi digwyddiad pwrpasol Cwrdd a’r Prynwr ar gyfer CAF S.A. ar 30 Ionawr 2018 yn y Celtic Manor Resort Casnewydd.

Un o gewri’r byd chwaraeon yng Nghymru’n rhannu ei brofiadau â busnesau’r fforwm

Bydd aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael digwyddiad gwych yn y Flwyddyn Newydd wrth i un o gewri’r byd rygbi, y Cymro angerddol a’r ‘Sgarlet’ o’i ben i’w draed, Scott Quinnell, gael ei gadarnhau fel y siaradwr gwadd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2018!

Rhagor o newyddion

Digwyddiad Sylw

Seminar Brecwast Adnoddau Dynol - byddwch yn barod am y newidiadau yn y deddfau diogelu data yn 2018

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Hugh James yn falch iawn o’ch gwahodd i seminar brecwast yn rhad ac am ddim gyda’r prif siaradwr Debra Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd.