English

Ynghylch

Croeso i Barth Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gwefan sy'n cael ei rhedeg gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi cyngor a chymorth i fusnesau lleol.

Yma, cewch wybod am newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â busnes, a manylion am amrywiol fentrau a phrosiectau a all fod o fudd i fentrau lleol.

Newyddion

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, yn eich gwahodd chi i ymuno a nhw yn eu digwyddiad lansio ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ddathlu diwrnod rhyngwladol y Merched!

Os ydych chi’n fenyw sydd eisiau bod yng nghwmni menywod eraill tebyg ym myd busnes i’ch helpu chi i sefydlu neu gyflymu eich twf, I AM WOMAN yw’r lle i fod!

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dadlennu Cynllun Twf Diwydiannol

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dadlennu ei Chynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd ar gyfer De-ddwyrain Cymru er mwyn gwella cynhyrchiant a ffyniant yn y dyfodol ar draws de-ddwyrain Cymru.

Rhagor o newyddion