English

Cyngor a Chymorth

undefined

Yr Uned Datblygu Economaidd yw’r tîm sydd â'r wybodaeth a'r gallu i helpu pobl sy'n bwriadu sefydlu neu ehangu busnes ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn annog ymholiadau gan sefydliadau o bob maint, o brosiectau bychan sydd newydd gychwyn i gwmnïau mawr rhyngwladol, gyda'r nod o drosi cymaint o'r ymholiadau ag sy'n bosibl yn llwyddiannau busnes.

Rydym yn ymdrin â phob ymholiad yn hyderus, yn broffesiynol ac yn gyfeillgar. Darperir cyngor rhad ac am ddim ar hanfodion prosiect busnes llwyddiannus, megis cyfalaf ffres, benthyciadau a grantiau, safleoedd ac adeiladau neu estyniad i gyfleusterau presennol. Mae'r uned hefyd yn gweinyddu cynlluniau cymorth grant lleol i fusnesau.

Trwy gydweithio'n agos â Gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru a sefydliadau cymorth busnes eraill, gallwn helpu pobl fusnes i wneud y penderfyniadau gorau a symud ymlaen â'u cynlluniau datblygu'n gyflym ac yn gadarnhaol.