English

Cronfa Ddata Eiddo

undefined

Mae Cronfa Ddata Eiddo Cymru Llywodraeth Cymru'n wasanaeth am ddim lle gallwch chwilio am eiddo a thir masnachol sydd ar gael i'w brynu neu i'w rentu ym mhob cwr o Gymru. Cliciwch yma.