English

Cyfeiriadur Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

undefined

Cyfeiriadur Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Adnodd ar-lein yw cyfeiriadur busnes Pen-y-bont ar Ogwr i gwmnïau lleol a sefydliadau o'r tu allan i’r fwrdeistref sirol allu cael gafael ar gyflenwyr a chysylltiadau lleol.

Mae’r cyfeiriadur yn rhestru busnesau sydd wedi’u lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn unig - mae’n wasanaeth rhad ac am ddim a ddarperir gan Uned Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Pan fyddwch yn cofrestru eich busnes, byddwch yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar y cyllid sydd ar gael, digwyddiadau a seminarau busnes, a diweddariadau bob mis drwy ein bwletin digidol; business@bridgend.

Defnyddiwch y dewisiadau i chwilio am fusnes lleol, i gofrestru busnes neu i fewngofnodi i ddiweddaru rhywbeth a nodwyd eisoes.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned Datblygu Economaidd ar 01656 815322 neu anfonwch e-bost at business@bridgend.gov.uk

Mynediad i gyfeiriadur busnes Pen-y-bont ar Ogwr.