English

Tendrau

Mae rhestr o gynigion isod am dendrau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. I gael mwy o wybodaeth am y broses dendro, ewch i’n tudalennau caffael.

Bydd y Cyngor yn derbyn tendrau a chyfweliadau cysylltiedig yn y Saesneg neu’r Gymraeg ac nid yw’n trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Caerau Mine Water Heat Scheme
Rhif Cyfeirnod: OCT271724
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Tybiannol

Develop and Evaluate Local Energy Market (Caerau)
Rhif Cyfeirnod: OCT270278
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 29-Oct-18
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract

Provision of Home to College Transport Bridgend County Borough Council
Rhif Cyfeirnod: OCT269788
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF03 Contract award notice - successful supplier(s)

Provision of Grass and Hedge Cutting Services
Rhif Cyfeirnod: OCT268960
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 05-Nov-18
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice

The Provision of a Financial Advice and Support Service
Rhif Cyfeirnod: SEP268653
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Construction of a new watersports centre & café including demolition of the existing buildings etc
Rhif Cyfeirnod: SEP268652
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Provision of Portable Appliance Testing (PAT)
Rhif Cyfeirnod: SEP268495
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF03 Contract award notice - successful supplier(s)