English

Tendrau

Mae rhestr o gynigion isod am dendrau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. I gael mwy o wybodaeth am y broses dendro, ewch i’n tudalennau caffael.

Bydd y Cyngor yn derbyn tendrau a chyfweliadau cysylltiedig yn y Saesneg neu’r Gymraeg ac nid yw’n trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Gwasanaethau Broceriaeth Gwybodaeth

Framework for the Supply and Delivery of Fresh and Prepared Fruit and Vegetables
Rhif Cyfeirnod: AUG264131
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF03 Contract award notice - successful supplier(s)  

 

Priority Tree Management Works
Rhif Cyfeirnod: AUG261906
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 03-Sep-18
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice

 

Provision for Floating Housing Related Support Services
Rhif Cyfeirnod: JUL260369
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 14-Sep-18
Math o Ddogfen: SF02 Contract notice