English

Tendrau

Mae rhestr o gynigion isod am dendrau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. I gael mwy o wybodaeth am y broses dendro, ewch i’n tudalennau caffael.

Bydd y Cyngor yn derbyn tendrau a chyfweliadau cysylltiedig yn y Saesneg neu’r Gymraeg ac nid yw’n trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Gwasanaethau Broceriaeth Gwybodaeth

Specialist Supported Living Service
Rhif Cyfeirnod: AUG213170
Dyddiad Cau: 16/10/17
Math o Ddogfen: 02 Hysbysiad o Gontract