English

Fforwm Busnes

Sefydlwyd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn 2008 ac mae'n gweithredu fel llais cyfunol sy’n siarad dros fusnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r fforwm yn cynrychioli cwmnïau o bob maint o bob sector ac yn ymateb i faterion a datblygiadau lleol sy'n effeithio ar fentrau lleol.

Mae gan y fforwm 828 o aelodau ar hyn o bryd. Yn ogystal â rhoi llais i fusnesau lleol, mae'r fforwm wedi sefydlu cyfleoedd ardderchog i rwydweithio a rhannu arferion gorau trwy ei raglen reolaidd o ddigwyddiadau busnes a chyrsiau hyfforddi.

Dod yn aelod

Gallwch ymuno â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn rhad ac am ddim, cliciwch yma i ymuno.

undefined