English

Digwyddiadau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gennym ni raglen lawn ac amrywiol o ddigwyddiadau busnes cyffrous ac arloesol wedi eu trefnu ar gyfer y gwanwyn a'r 2017.

Mae pob un o'r digwyddiadau uchod yn rhad ac am ddim oni nodir yn wahanol. Mae'n hanfodol i chi gadw eich lle ymlaen llaw.

Sut i gadw lle

E-bost: business@bridgend.gov.uk neu ewch i www.bridgendbusinessforum.co.uk (cadw lle ymlaen llaw yn hanfodol)

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu anfonwch e-bost at: mary.pope@bridgend.gov.uk

Brecwast busnes gwib rwydweithi – ffordd gyflymach o rwydweithio (1)

21/11/18 07:30:00

Croeso i ddigwyddiad gwib rwydweithio cyflymach Pen-y-bont ar Ogwr - sesiwn ddwys o gyfarfodydd dwy funud o hyd. Mae’n debyg I syniad gwib ganlyn, ond ar gyfer busnesau, ac mae’n lle perffaith I ddechrau llenwi eich llyfr â chysylltiadau a phobl o amrywiaeth o wahanol sectorau a diwydiannau. Gwneud argraff yn gyflym sy’n bwysig - ar ôl i chi gael dwy funud yr un, bydd y chwiban yn chwythu, a rhaid newid partneriaid! A ydych chi’n chwilio am gyflenwr newydd neu rywun i becynnu eich cynnyrch? A hoffech chi gael mentor yn y diwydiant rydych chi wedi’i ddewis? Neu a ydych chi’n chwilio am bartner busnes posibl? Mae’r posibiliadau a’r canlyniadau’n ddiddiwedd.

Manylion ychwanegol

Medi Brecwast busnes gwib rwydweithi – ffordd gyflymach o rwydweithio

19/09/18 07:30:00

Croeso i ddigwyddiad gwib rwydweithio cyflymach Pen-y-bont ar Ogwr - sesiwn ddwys o gyfarfodydd dwy funud o hyd. Mae’n debyg I syniad gwib ganlyn, ond ar gyfer busnesau, ac mae’n lle perffaith I ddechrau llenwi eich llyfr â chysylltiadau a phobl o amrywiaeth o wahanol sectorau a diwydiannau. Gwneud argraff yn gyflym sy’n bwysig - ar ôl i chi gael dwy funud yr un, bydd y chwiban yn chwythu, a rhaid newid partneriaid! A ydych chi’n chwilio am gyflenwr newydd neu rywun i becynnu eich cynnyrch? A hoffech chi gael mentor yn y diwydiant rydych chi wedi’i ddewis? Neu a ydych chi’n chwilio am bartner busnes posibl? Mae’r posibiliadau a’r canlyniadau’n ddiddiwedd.

Manylion ychwanegol

Ai dim ond herian ydi o; dim ond jocio; neu ddim ond aflonyddu yn y gweithle wedi’i guddio dan rywbeth arall?

28/06/18 08:30:00

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn cydweithrediad â Helen Iles Ltd ac Acas Cymru / Wales yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw yn eu seminar brecwast sy’n rhoi sylw i gyflogaeth ac adnoddau dynol

Manylion ychwanegol

Brecwast busnes gwib rwydweithi – ffordd gyflymach o rwydweithio

13/06/18 07:30:00

Croeso i ddigwyddiad gwib rwydweithio cyflymach Pen-y-bont ar Ogwr - sesiwn ddwys o gyfarfodydd dwy funud o hyd. Mae’n debyg I syniad gwib ganlyn, ond ar gyfer busnesau, ac mae’n lle perffaith I ddechrau llenwi eich llyfr â chysylltiadau a phobl o amrywiaeth o wahanol sectorau a diwydiannau. Gwneud argraff yn gyflym sy’n bwysig - ar ôl i chi gael dwy funud yr un, bydd y chwiban yn chwythu, a rhaid newid partneriaid! A ydych chi’n chwilio am gyflenwr newydd neu rywun i becynnu eich cynnyrch? A hoffech chi gael mentor yn y diwydiant rydych chi wedi’i ddewis? Neu a ydych chi’n chwilio am bartner busnes posibl? Mae’r posibiliadau a’r canlyniadau’n ddiddiwedd.

Manylion ychwanegol

Diweddariad y gyfraith gyflogaeth - gwanwyn 2018

22/03/18 08:30:00

Ydi’r wybodaeth ddiweddaraf lawn gennych chi am y datblygiadau allweddol yn y gyfraith gyflogaeth? Dyddiad: 22 Mawrth 2018 Amser: 8.30am ar gyfer 9 tanl 11am Lleoliad: Canolfan Tre Dŵr, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3WT Cost: Am ddim (yn cynnwys diodydd a brecwast)

Manylion ychwanegol