English

Ai dim ond herian ydi o; dim ond jocio; neu ddim ond aflonyddu yn y gweithle wedi’i guddio dan rywbeth arall?

Manylion

Ai dim ond herian ydi o; dim ond jocio; neu ddim ond aflonyddu yn y gweithle wedi’i guddio dan rywbeth arall?

Dyddiad: Dydd Iau 28 Mehefin 2018

Amser: 08.30am ar gyfer 09am tan 11.30am

Lleoliad: Gwesty Coed-Y-Mwstwr, Llangrallo, CF35 6AF

Cost: Am ddim (Yn cynnwys lluniaeth)

Siaradwyr: Helen Iles, Cyfarwyddwr, Helen Iles Ltd (Rheolaeth a Hyfforddiant Cyfreithiol) a Gareth Petty, Cyfarwyddwr, Acas Cymru / Wales

 

Mae’r sylw diweddar ar y cyfryngau i rai o’r esiamplau gwaethaf o ymddygiad annerbyniol yn y gweithle yn anodd ei anwybyddu. Yn rhychwantu sectorau ac yn effeithio ar sefyliadau mor eang ag Oxfam a’r Presidents Club, ac mor bell â Hollywood, mae ymgyrchoedd sy’n cynnwys #MeToo a #TimesUp wedi tynnu mwy o sylw nag erioed o’r blaen at aflonyddu yn y gweithle.

Yn erbyn y cefndir hwn, y mater allweddol i gyflogwyr yw delio â’r newid mewn diwylliant mae’r ymwybyddiaeth gynyddol yma’n ei greu. Mae’r ffocws bellach yn ddi-os ar roi sylw i ymddygiad amhriodol, ac ymdrin ag o er mwyn dod ag o i ben yn hytrach na’i guddio am ei fod yn achos embaras, gan ofni troi’r drol, neu beryglu cyfleoedd gyrfaol yn y dyfodol. Felly, sut dylai sefydliadau droedio’r linell derfyn yma? Ac mae hi’n creu terfyn: efallai y bydd y sgeptig yn ein plith ni’n meddwl y bydd staff yn neidio ar gefn y drol proffil uchel yma er mwyn gwneud elw sydyn, felly beth am wneud dim; y dewis arall yw y bydd cyflogwyr eisiau cadw eu pobl, eu cadw’n cymryd rhan, ac osgoi’r canlyniadau negyddol yn nhermau cost a recriwtio yn sgil ymddygiad amhriodol a’r ymgyfreitha ddaw i’w ganlyn. 

Yn cael ei gyflwyno gan Helen Iles, cyfreithwraig a hyfforddwraig, a Gareth Petty, Cyfarwyddwr yn ACAS, bydd y sesiwn yma’n cyfuno gwybodaeth gyfreithiol gyda sgiliau ymarferol; bydd Helen yn amlinellu’r fframwaith gyfreithiol sy’n sail i ymddygiad yn y gweithle ac yn trafod y prif benderfyniadau cyfraith achos sydd wedi dod drwodd o’r Llysoedd a’r Tribiwnlysoedd, fel bod sefydliadau’n ymwybodol o’r safonau a ddisgwylir ganddynt. Wedyn bydd Gareth yn egluro sut dylai’r safonau hyn gael eu cyrraedd o ddydd i ddydd, gyda chyngor am yr arferion gorau o ran gweithredu a rheoli risg.

Sut i archebu: E-bost: business@bridgend.gov.uk (archebu’n hanfodol)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk

Lleoliad
Coed Y Mwstwr Hotel, Coyrchurch, CF35 6AF
Dyddiad
28/06/18 08:30:00