English

£20m yn y gronfa ar gyfer busnesau sydd â syniadau a allai ddatblygu’r economi

05/11/18 00:00:00

Mae gan Innovate UK hyd at £20m ar gael i fusnesau sydd â thechnolegau arloesol a allai gael eu troi’n gynhyrchion a gwasanaethau masnachol.        

Gall y prosiectau ddod o unrhyw faes mewn technoleg, gwyddoniaeth neu beirianneg ac unrhyw faes yn yr economi, gan gynnwys y celfyddydau, dylunio, y cyfryngau neu’r diwydiannau creadigol.

Fel dewis arall, gallai prosiect edrych ar thema neu bwnc cwbl wahanol, ar yr amod bod y syniad yn wahanol ac ar y blaen i unrhyw beth arall yn y maes hwn.

Ewch i wefan Busnes Cymru am fwy o wybodaeth am y meini prawf ar gyfer ymgeisio. Mae’r gystadleuaeth yn cau am hanner dydd, dydd Mercher 14 Tachwedd 2018.

 

undefined