English

A allai eich busnes chi gynorthwyo ysgol leol?

21/12/16 00:00:00

undefined

 Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyfle cyffrous i fusnesau gynnig help llaw i ysgolion lleol.

Mae’r cyngor yn chwilio am fusnesau i gynorthwyo ysgol leol trwy noddi ei thîm chwaraeon. Yn gyfnewid am y nawdd hwn, cewch gyfle i hyrwyddo eich busnes drwy gael logo cwmni ar offer chwaraeon yr ysgol, ac ar wisg chwaraeon a llenyddiaeth sy’n gysylltiedig â’r digwyddiadau chwaraeon hynny.

Mae’r cyngor hefyd yn ceisio ymgysylltu â busnesau lleol i sefydlu rhwydwaith o wirfoddolwyr a fydd yn darparu cymorth i’n hysgolion, gan gyflawni tasgau gwir eu hangen megis garddio, paentio a phrosiectau adeiladu bach. Byddwch chi a’ch staff yn cynnal prosiectau amrywiol wrth gyflawni’r fenter adeiladu tîm gwerth chweil hon.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu eich ysgol leol trwy wirfoddoli eich staff neu drwy noddi cyfarpar chwaraeon ysgolion, cysylltwch ag Elizabeth Jones, Rheolwr Prosiect Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  Elizabeth.jones@bridgend.gov.uk

undefined