Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

A ydych chi’n fusnes sydd am wella sgiliau eich aelodau staff?

05/08/16 00:00:00

 undefined

 Mae hyd at 70% o gyllid* ar gyfer hyfforddi ar gael i chi yn awr.

 Mae’n rhan o weithrediad Cymru gyfan sydd â’r nod o wella sgiliau a chynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, gan gynnig cyfleoedd i gyflogwyr sicrhau cymwysterau achrededig ar gyfer eu gweithluoedd.

Mae Uwchsgilio@Waith yn golygu ‘uwchsgilio’ ar gyfer llwyddiant. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i hyfforddi aelodau staff nad oes ganddynt unrhyw sgiliau neu sydd â sgiliau o lefel isel iawn, neu aelodau staff sydd â sgiliau o lefel canolig a ddylai fod yn anelu’n uwch.

Y manteision i’r busnes

Arweinir yr hyfforddiant gan alw, ac mae’n canolbwyntio’n llwyr ar anghenion unigol eich tîm a chaiff ei gynnal ar amser ac mewn lleoliad sy’n addas ar gyfer eich busnes. Byddwn yn nodi aelodau o staff sy’n addas ar gyfer y rhaglen, ac yn gweithredu cynllun hyfforddi a fydd yn cynyddu sgiliau sylfaenol, technegol a throsglwyddadwy ar bob lefel - o Lefel Mynediad 1 i Lefel 6 - ar draws y gweithlu cyfan. Bydd yr hyfforddiant yn helpu i sicrhau bod gan eich gweithlu'r sgiliau sy’n benodol i’r swydd sydd eu hangen i feithrin twf, cynyddu cynhyrchiant a chynyddu elw.

Mae cyllid ar gael ar gyfer cyrsiau NVQ , Lefel 1-5, ar draws amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

 *mae swm y cyllid yn dibynnu ar faint eich busnes

 Mae Uwchsgilio@Waith wedi ei ariannu a’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

http://www1.bridgend.ac.uk/upskilling-at-work/

undefined  undefined