English

A yw eich busnes chi yn barod am y darn £1 newydd?

13/04/17 00:00:00

undefined

Cyflwynodd y Bathdy Brenhinol y darn £1 newydd deuddeg ochr  i gael ei ddosbarthu yn swyddogol am y tro cyntaf ar 28 Mawrth 2017.

Mae’r darn £1 diweddaraf yn cynnwys cyfres o nodweddion diogelwch technegol, gan gynnwys hologram, er mwyn helpu i atal copïau ffug. Bydd y darn newydd yn disodli’r ‘bunt gron’ bresennol, a gyflwynwyd ym Mhrydain dros 30 mlynedd yn ôl. Gellir ei ddefnyddio ochr yn ochr â’r hen ddarn punt hyd nes bydd y bunt gron yn peidio â bod yn arian cyfreithlon ar 15 Hydref.

Lansiwyd y bunt gron ym mis Ebrill 1983 gan ddisodli’r papurau £1, ac erbyn hyn mae oddeutu 2.2 biliwn mewn cylchrediad. Fodd bynnag, dywedir bod un ym mhob tri deg darn £1 yn ffug, oherwydd bod y lluniad yn hawdd i’w gopïo gydag offer soffistigedig. Mae’r Trysorlys wedi canfod a thynnu allan o gylchrediad ryw naw miliwn o ddarnau ffug yn y pum mlynedd diwethaf.

Yn ogystal â’r nodwedd diogelwch uchel mewnol cudd, mae’r cyfuniad o luniad a phwysau’r darn newydd yn ei wneud, yn ôl y Bathdy Brenhinol, “y darn arian mwyaf diogel yn y byd”.

Ymhlith y nodweddion diogelwch hyn mae’r ffaith fod ganddo 12 ochr, mae wedi’i wneud o ddau fetel, mae ganddo ochrau rhigolog a llythrennau bach iawn a wnaed gan system laser datblygedig, yn ogystal â delwedd fel hologram yn y canol sy’n newid o’r symbol ‘£’ i’r rhif ‘1’ wrth edrych ar y darn arian o wahanol onglau.

Bydd angen i bob busnes sy’n trafod arian parod baratoi ar gyfer cyflwyno’r bunt newydd. Bydd angen iddynt fod yn ymwybodol o’r cyfnod pan allan nhw dderbyn y ddau ddarn punt fel arian cyfreithlon ar yr un pryd, a’r dyddiad dirymu pan na fydd y darn £1 presennol yn arian cyfreithlon mwyach.

Bydd angen i fusnesau sy’n defnyddio peiriannau arian, tocynnau, parcio a gemau, a throliau archfarchnadoedd, ffonau cyhoeddus a loceri cwsmeriaid ofyn i’w cyflenwyr a fydd y £1 newydd yn cael ei derbyn ar ôl y dyddiad dirymu, gan na fydd pob peiriant yn gweithio gyda’r darn arian newydd.

Bydd statws arian cyfreithlon y darn £1 crwn yn cael ei ddileu ar 15 Hydref 2017. O’r dyddiad hwn ymlaen ni fydd siopau ac amryw o beiriannau yn derbyn y darnau arian hyn. Ond bydd busnesau yn dal i allu mynd â nhw i’w banciau.

Bydd llawer o fanciau a chymdeithasau adeiladu yn parhau i dderbyn yr hen ddarn punt ar ôl 15 Hydref, er mai yn ôl eu disgresiwn nhw y bydd hyn yn digwydd. Mae Barclays, HSBC, Lloyds/Bank of Scotland, Nationwide, RBS a Santander wedi dweud y byddan nhw’n cynnig y gwasanaeth hwn i’w cwsmeriaid eu hunain yn unig. Cynghorir busnesau felly i gysylltu â’u banc yn uniongyrchol ynglŷn â hyn.

Fel arall, gall busnesau hefyd fynd â’r darnau £1 crwn i ganghennau lleol o Swyddfa’r Post i’w cyfnewid am ddarnau arian o’r math newydd.

Bydd rhai o’r darnau £1 crwn a ddychwelir gan y cyhoedd yn cael eu toddi a’u hailddefnyddio i wneud y darn £1 newydd.

Mae rhagor o wybodaeth am sut i reoli’r gwaith o gyflwyno’r darn £1 newydd i’ch busnes, gan gynnwys adnoddau y gellir eu lawr lwytho am ddim i staff a chwsmeriaid, ar gael yn: www.thenewpoundcoin.com.