English

A yw eich busnes yn edrych am gontractau sector cyhoeddus?

30/07/15 00:00:00

undefined

Mae GwerthwchiGymruyn ffynhonnell wybodaeth a phorth caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru sy'n anelu at helpu busnesau i ennill contractau gyda'r sector cyhoeddus ledled Cymru.

Bob blwyddyn, caiff gwerth biliynau o bunnoedd o gontractau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau sector cyhoeddus eu hysbysebu drwy'r wefan. Caiff y contractau hyn eu cynnig gan amrywiaeth eang o sefydliadaua ariennir yn gyhoeddusgan gynnwys Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, Ymddiriedolaethau y GIG a cholegau a phrifysgolion.

Gallwch gofrestru eich busnes a gosod eich proffil am ddim ac mae gweithdai ar gael os bydd angen cymorth ychwanegol arnoch neu os byddwch am wella eich sgiliau tendro.

Pan fyddwch wedi gosod proffil eich cwmni, byddwch yn cael gwahoddiadau tendro sy'n cyfateb i'ch anghenion.

I gael awgrymiadau ar sut i ddechrau arni, cliciwch ar y dolenni isod neu ewch i www.gwerthwchigymru.gov.uk

Pam y dylai pob busnes gofrestru!

Sut i ddechrau arni