English

Academi Pencoed yn mynd i'r afael â phrinder radiolegwyr GIG Cymru

26/02/19 00:00:00

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru wedi agor yn swyddogol ym Mhencoed, a’r gobaith yw y bydd yn bodloni'r galw am nifer y sganiau sy’n cael eu rhoi i gleifion i'w helpu yn ystod eu diagnosis a'u triniaeth.

Mae gan yr academi newydd ym Mhencoed botensial i fwy na dyblu lleoedd hyfforddi yng Nghymru ar gyfer radiolegwyr a radiograffwyr, a dechreuodd yr 14 hyfforddai cyntaf ar eu cyrsiau pum mlynedd yn yr academi ym mis Awst 2018. Oherwydd yr academi, gallai nifer yr hyfforddeion ledled Cymru gynyddu o 43 i 100 y flwyddyn.

Yn ogystal â hyfforddi mwy o radiolegwyr a radiograffwyr, mae gan yr academi gysylltiadau cyfrifiadurol â phob ysbyty yng Nghymru, fel bod modd cael mynediad at sganiau cleifion ar draws y GIG.

Rhagor o fanylion: https://bbc.in/2BuUJKh

undefined