English

‘Addewid Twf Gwyrdd’ i leihau’r effaith ar yr amgylchedd

30/07/18 00:00:00

Mae cefnogaeth ymarferol ar gael i helpu busnesau Pen-y-bont ar Ogwr i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd a datblygu gweithdrefnau i sicrhau bod eu camau gweithredu’n gynaliadwy. Mae’r ‘Addewid Twf Gwyrdd’ yn wasanaeth a gyflwynir drwy sefydliad Busnes Cymru ac mae’n cynnwys cyfres o gamau gweithredu er mwyn helpu busnesau i fod yn fwy cyfrifol yn gymdeithasol.

undefined