English

Agor microfragdy newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

13/10/16 00:00:00

undefined

Rhoddwyd caniatâd am y llun gan WalesOnline

Mae microfragdy newydd o’r enw ‘Bang on Brewery’ yn mynd i agor ar Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd yn cynnig amrywiaeth o gwrw modern wedi’i greu gan ddefnyddio cynhwysion naturiol.

Roedd gan y dyn busnes Neil Randle, o Ogledd Corneli, weledigaeth i weithio gyda rhywun â phrofiad yn y maes arlwyo o’r radd flaenaf, i greu bragdy o fath gwahanol. Ar ôl ymchwilio i’r fenter, cyflogodd Neil gogydd wedi’i hyfforddi’n glasurol o’r enw Craig Jackson, o’r Bont-faen, a bellach mae ganddynt 20 o’u ryseitiau eu hunain sy’n barod i’w samplu pan fydd y bragdy yn agor y mis nesaf.

Bydd ‘Bang on Brewery’ yn agor fel microfragdy, bar a siop – gan gynnig cyfle unigryw i ymwelwyr a thwristiaid weld drostynt eu hunain sut y mae’r broses o wneud cwrw yn gweithio.

Meddai Neil, a fydd wedi buddsoddi tua £150,000 i’r busnes erbyn y dyddiad agor: “Y rheswm dros agor y bragdy yw ein bod yn hynod frwdfrydig dros gwrw go iawn a chwrw crefft. Roeddem ni eisiau cyflwyno hyn i’r gymuned ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac rydym ni’n awyddus i ymgysylltu â chwsmeriaid a chael eu sylwadau wrth greu ein cynhyrchion ar gyfer y dyfodol.”

Mae’r cwmni wedi llwyddo i ddiogelu rhywfaint o’i gyllid gan y Gronfa Adfywio Arbennig (SRF), sef grant a roddir i Fusnesau Bach a Chanolig gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cyllid yn cynnig hyd at 40% o gymorth grant ar gyfer costau prosiectau sydd wedi’u cymeradwyo hyd at uchafswm o £5,000. Gallai prosiectau a gaiff eu hystyried o dan y cynllun gynnwys buddsoddi mewn offer cyfalaf, meddalwedd arbenigol, dylunio gwefan, costau marchnata ac adnewyddu safleoedd busnes.

I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa SRF, cliciwch yma: http://bit.ly/2deD26f