English

Amazon yn cefnogi 'Bang on Brewery' ym Mhen-y-bont ar Ogwr

09/04/18 00:00:00

Mae 'Bang on Brewery' wedi rhoi hwb i'w werthiannau yn Lloegr a Gogledd Iwerddon gyda chymorth oddi wrth gawr gwerthu ar-lein Amazon.

Cafodd y cwmni meicro-fragu ei roi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Egin Fusnes y Flwyddyn yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr y llynedd, ac mae ei amrediad o gwrwau bellach yn boblogaidd iawn gyda chwsmeriaid o bob cwr o'r DU.

Yn ddiweddar, lansiodd y cwmni ystod o gwrwau pwrpasol, a gall busnesau bellach archebu eu cwrw brand unigryw ar gyfer digwyddiadau corfforaethol.

Mwy am Bang on Brewery