English

Annog busnesau Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi ‘Awtistiaeth yn Gweithio’

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae elusen o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog busnesau lleol i helpu i brofi bod ‘Awtistiaeth yn Gweithio’ drwy gymryd rhan mewn prosiect newydd cyffrous.

Mae Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, sydd wedi ymrwymo i warchod a chynnal hawliau pobl ag anableddau dysgu ac anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASA), yn gofyn i fusnesau ddarparu lleoliadau gwaith tymor byr i bobl ag ASA.

Yn cael ei gyllido drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, nod cynllun peilot ‘Awtistiaeth yn Gweithio’ yw codi ymwybyddiaeth o fanteision cyflogi pobl sydd ag ASA, gwella eu cyfleoedd i sicrhau ac aros mewn cyflogaeth, a thynnu sylw at y mân addasiadau, cost isel yn aml, sy’n ofynnol.            

Os oes gan eich busnes chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y rhaglen drwy gynnig lleoliadau gwaith tymor byr, cysylltwch â Jason Tynan, y Prif Weithredwr, ar 01656 668 314 neu ar ceo@peoplefirstbridgend.co.uk.