English

Ardrethi busnes i newid

24/11/16 00:00:00

 undefined

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio wedi cwblhau’r ailbrisiad o werthoedd ardrethol ac wedi cyhoeddi’r gwerthoedd ardrethol drafft ar-lein. Yno, gallwch weld os yw’r manylion sy’n sail i werth ardrethol eich eiddo yn gywir. Bydd yr ardrethi busnes newydd yn cael eu codi o Ebrill 2017.

Ewch i wefan GOV.UK ‘Find and check your business rates valuation’.

Pwyswch y botwm ‘Start now’ a chyflwyno cyfeiriad neu god post eich eiddo.

Gwnewch yn siwr fod yr holl wybodaeth sydd gan yr Asiantaeth yn gywir, ac os nad ydyw, gofynnwch iddynt ddiweddaru eu cofnodion.

Os yw’r manylion am eich eiddo’n anghywir, fe allech dalu gormod o ardrethi busnes. Yn ddelfrydol, dylech eu gwirio erbyn 30 Tachwedd 2016.