English

Arloesi a newid – dewch i gynhadledd yr arweinwyr

22/02/18 00:00:00

Gwahoddir arweinwyr a rheolwyr busnesau lleol i ddysgu am yr effaith gadarnhaol y gallai newid ac arloesi eu cael ar dwf busnes.

Mae ION Leadership yn cynnal cynhadledd AM DDIM i arweinwyr i helpu i ddirprwyon danio’r sbardun.

Bydd y digwyddiad, a gynhelir o 7:30am i 10:30am ar 27 Chwefror yng ngwesty a sba Best Western Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, yn cynnwys hanesion arweinwyr busnes llwyddiannus sydd wedi elwa’n fawr o weithredu arloesedd a newid.

Dysgwch ragor am y digwyddiad a chadw lle yma.