English

Awgrymiadau ar farchnata a'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes

26/02/19 00:00:00

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn eu cyfres newydd o weithdai hanner diwrnod ar farchnata a'r cyfryngau cymdeithasol gyda chynrychiolwyr Austin Walters, Rheolwr Gyfarwyddwr, AP Digital, a Tom Watts o'r asiantaeth farchnata a chyswllt â’r cyfryngau A Marr & Associates, sydd wedi ennill gwobrau.

Dyddiad: Dydd Iau 21 Mawrth 2019                                                                        

Amser: 12.30pm ar gyfer 1pm tan 3pm                                                                                       Lleoliad: Clwb Golff y Grove, Porthcawl, CF33 4RP        

Pris: Yn rhad ac am ddim (gan gynnwys lluniaeth)

AP Digital: Rôl y cyfryngau cymdeithasol yn y diwydiant twristiaeth a sut maent yn effeithio ar eich enw da a thwmffat gwerthiannau

Bydd y sesiwn hon yn cynnwys y canlynol:

Sut i ddechrau arni

Pa sianeli cymdeithasol i'w defnyddio

Pa gynnwys i'w ddefnyddio a sut i'w greu

Sut i gynnal eich gweithgarwch pan fyddwch yn brysur

A Marr & Associates: Sut gall cysylltiadau cyhoeddus helpu i greu sylw a chynyddu gwerthiannau yn y diwydiant twristiaeth – mewnwelediad ymarferol

Bydd y sesiwn hon yn cynnwys y canlynol:

Astudiaeth achos

Sut mae Croeso Cymru yn defnyddio cysylltiadau cyhoeddus?

Gweithio gyda ni i hyrwyddo eich busnes

Rhai enghreifftiau ymarferol lleol sy'n defnyddio cysylltiadau cyhoeddus yn dda

Sut i gadw lle: E-bost: business@bridgend.gov.uk neu ewch i: www.bridgendbusinessforum.co.uk (mae cadw lle yn hanfodol)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu drwy e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk

 

E-bost: business@bridgend.gov.uk Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu drwy e-bost: mary.pope@bridgend.gov.uk

undefined