English

Bragdy micro ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn tyfu trwy’r cyfryngau cymdeithasol

19/09/17 00:00:00

 undefined

Naw mis ar ôl agor ei ddrysau mae Bang-On Brewerywedi gweld cynnydd o dros draean yn ei gynhyrchiant er mwyn ateb y galw. Mae'r cwmni wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol i gynyddu ymwybyddiaeth brand a gyrru'r galw, gan fantoli cyllideb costau masnachu ar ôl pedwar mis yn unig.

"Mae'r defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn amhrisiadwy inni o ran codi ymwybyddiaeth o Bang-On Brewery a'r cwrw rydym yn eu cynhyrchu. Trwy Facebook, Instagram, Twitter a mathau eraill o gyfryngau cymdeithasol, rydym wedi gallu trosglwyddo ein negeseuon yn gyflym iawn. Enghraifft o hyn yw pan wnaethom ni gynhyrchu cwrw gwenith newydd. O fewn 20 munud o gyhoeddi llun a chyflwyno'r cwrw newydd, roedd y cwsmeriaid cyntaf wedi cyrraedd i gael blasu."

Mae'r cwmni'n cael ei redeg gan y dyn busnes Neil Randle a'r cogydd clasurol Craig Jackson. Mae'n cynhyrchu cwrw crefft unigryw, pob un wedi'i wneud gyda chynhwysion cwbl naturiol, sy'n cynnwys ei mathau craidd a mathau cyfyngedig ac unigryw, 'rhowch gynnig arnyn nhw cyn iddyn nhw fynd!'. Gall pobl sy'n hoff o gwrw traddodiadol a chrefft alw heibio’r dafarn ficro a siopa drws nesaf i fwynhau diod a 'blasu cyn prynu'.

Mae Bang-On Brewery yn un o 110 o fusnesau lleol sydd wedi elwa o gefnogaeth fusnes digidol am ddim drwy Cyflymu Cymru i Fusnesau. Mae'r bragdy llwyddiannus bellach yn datblygu ei bresenoldeb ar-lein ymhellach er mwyn cefnogi ei gynlluniau twf.

undefined