English

Brecwast Busnes Dydd Gŵyl Dewi

06/11/18 00:00:00

Ymunwch â ni ddydd Gwener 1 Mawrth 2019 yng Ngwesty Coed Y Mwstwr ar gyfer brecwast blynyddol Dydd Gŵyl Dewi, rhwng 8am a 10am.

Mae’r digwyddiad yma’n gyfle gwych i rwydweithio, diddanu cleientiaid a chydweithwyr, a dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda brecwast Cymreig mawr, traddodiadol.                    

Bydd y siaradwr gwadd, cyfarwyddwr Only Men Aloud, Tim Rhys Evans MBE, yn siarad am ei yrfa gyffrous a rhai o’i gyflawniadau anhygoel, gan gynnwys yr MBE a ddyfarnwyd iddo yn 2013.

Mae siwrnai ryfeddol Tim hyd yma wedi bod yn ysbrydoliaeth i’w syniad o gyflwyno canu i’r cenedlaethau iau, gydag Only Boys Aloud ac Only Kids Aloud yn parhau i ffynnu.  

Yn 2012, creodd The Aloud Charities i gadarnhau a datblygu ymhellach y gwaith sy’n cael ei wneud gan ei gorau poblogaidd.

Pris y tocynnau ydi £22.00 + TAW y pen.        

Sut i archebu

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol. I archebu eich lle neu am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i: business@bridgend.gov.uk neu cysylltwch â Mary Pope ar 01656 815320.

Mae cyfleoedd ar gael i noddi’r digwyddiad yma nawr – cysylltwch â ni am fwy o fanylion.            

undefined