English

Brecwast busnes gwib rwydweithio – ffordd gyflymach o rwydweithio

04/08/17 00:00:00

undefined

Dyddiadau: 13 Medi 2017
Amser:
7.30am ar gyfer 8 tan 10am
Lleoliad:
Gwesty a Chlwb Hamdden Heronston
Cost: Am ddim(gan gynnwys brecwast)

Dychmygwch wneud mwy o gysylltiadau mewn awr nag y mae rhai pobl yn eu gwneud mewn blwyddyn!

Croeso i ddigwyddiad gwib rwydweithio cyflymach Pen-y-bont ar Ogwr - sesiwn ddwys o gyfarfodydd dwy funud o hyd. Mae’n debyg i syniad gwib ganlyn, ond ar gyfer busnesau, ac mae’n lle perffaith iddechrau llenwi eich llyfr â chysylltiadau a phobl o amrywiaeth o wahanolsectorau a diwydiannau. Gwneud argraff yn gyflym sy’n bwysig - ar ôl i chigael dwy funud yr un, bydd y chwiban yn chwythu, a rhaid newidpartneriaid!

A ydych chi’n chwilio am gyflenwr newydd neu rywun i becynnu eich cynnyrch? A hoffech chi gael mentor yn y diwydiant rydych chi wedi’i ddewis? Neu a ydych chi’n chwilio am bartner busnes posibl? Mae’r posibiliadau a’r canlyniadau’n ddiddiwedd.

Arddangos yn y digwyddiad

Pum cyfle yn unig sydd ar gael i gynnal stondin arddangos yn y digwyddiad hwn.

Bydd brecwast busnes gwib rwydweithio Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi cyfle i’ch cwmni arddangos i gynulleidfa o dros 60 o gwmnïau ac i werthu eich cynnyrch a’ch gwasanaethau yn bersonol i’r bobl sy’n bresennol ar ddiwedd y sesiwn.

Arddangos yw un o’r gweithgareddau marchnata mwyaf effeithlon, effeithiol a llwyddiannus sydd ar gael i chi.

Nid oes yr un math arall o farchnata yn rhoi cyfle i chi fod mewn ystafell gyda chymaint o gwsmeriaid posibl sy’n chwilio am gyflenwyr, gwybodaeth ac arweiniad. A allwch chi fforddio colli’r cyfle?

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad cysylltwch â Mary Pope, Digwyddiadau a Rhwydweithiau Busnesar 01656 815320.

I drefnu eich lle anfonwch neges e-bost: business@bridgend.gov.uk neu ewch I www.bridgendbusinessforum.co.uk. Gwybodaeth am y stondin: 1 x stondin baner i bob cwmni. Darperir bwrdd bach.

    undefined  undefined  undefined     undefined