English

Brickability Pen-y-bont ar Ogwr yn creu ei bortffolio gyda buddsoddiad o £40m

06/07/18 00:00:00

undefined

Mae Grŵp Brickabilty, sydd â’i bencadlys ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi prynu pum cwmni fel rhan o’i gynlluniau twf uchelgeisiol.

Mae’r grŵp wedi ychwanegu Crest Brick and Roofing, Crown & Roofing Services, Towelrads, FSN Doors a Fraser Simpson at ei bortffolio o fusnesau i roi hwb i fynediad at gynhyrchion a deunyddiau.

Mae disgwyl i’r cwmnïau a brynwyd gyfrannu at 50 y cant o dwf yn nhrosiant Brickability.

Brickability yw prif gyflenwr y farchnad yn sector Adeiladu’r DU o ran brics wynebu, blociau, systemau cladin, teils to a gwaith cerrig.