English

Busnes Cymru – lleisio eich barn

06/07/18 00:00:00

Fedr eich adborth chi helpu Busnes Cymru i wella?

Mae’r gwasanaeth a gyllidir gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu cefnogaeth a chyngor annibynnol, diduedd ac am ddim i bobl sy’n sefydlu, yn rhedeg ac yn datblygu busnesau yng Nghymru’n gwahodd pobl i leisio eu barn ar sut maent yn teimlo mae’n perfformio.

Rydym yn chwilio am gyfranogwyr ar gyfer cyfweliad 20-30 munud dros y ffôn – byddant yn cael eu gwobrwyo am eu hamser.

I gofrestru eich diddordeb ewch i haveyoursay@businesswales.org.uk