English

Busnes o Ben-y-bont ar Ogwr yn ennill cytundebau gwerthfawr gyda dau enw mawr o America

18/12/18 00:00:00

Mae busnes o Ben-y-bont ar Ogwr wedi ennill cytundebau gwerthfawr gyda dau enw mawr o America yn y byd gwasanaethau ariannol a bwyd cyflym, drwy ddefnyddio technoleg ddigidol i ddarparu mynediad ar-lein i gleientiaid prysur at raglenni hyfforddi gweithredol.

Mae Accolade Academy yn defnyddio technoleg hyfforddi newydd sy’n helpu i gyflwyno rhaglenni effeithiol gan leihau unrhyw darfu ar y diwrnod gwaith, drwy gymryd cam sydd wedi galluogi iddo gystadlu gyda darparwyr hyfforddiant yng Nghanada ac UDA, yn ogystal â ledled y DU a rhannau o Ewrop.  

Gyda’r busnes o Ben-y-bont ar Ogwr yn ffynnu, mae’r potensial am dwf yn enfawr, gyda disgwyl i’r contract newydd yn Ohio helpu i gynyddu trosiant blynyddol y cwmni hyd at 350%.

I gefnogi’r uchelgais hwn, mae Accolade wedi gofyn am help gan Cyflymu Cymru i Fusnesau i fanteisio i’r eithaf ar botensial technoleg wedi’i galluogi gan fand eang, gan hefyd gynnal y dull ‘personol’ o weithredu sydd wedi bod mor llesol i’r busnes ers iddo lansio yn 2005. Mwy o wybodaeth yma am Cyflymu Cymru i Fusnesau.

I gael gwybod mwy am Accolade Academy ewch i’w gwefan.

undefined