English

Busnesau bach a chanolig Cymru’n cael eu hannog i wneud ceisiadau am gontractau gyda Thrafnidiaeth Cymru

05/11/18 00:00:00

Mae Trafnidiaeth Cymru’n annog cymaint o fusnesau bach a chanolig â phosib o Gymru i wneud cais am gontractau i wella ei reilffyrdd.

Bydd yn cynnal digwyddiadau ‘Cwrdd â’r Prynwr’ ym mis Tachwedd lle bydd cyfle i fusnesau gael gwybod mwy am y contractau sydd ar gael a dysgu sut i baratoi cais. Mae manylion y digwyddiadau fel a ganlyn:

Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018

9:15am – 1:30pm

Memo Newbridge

Gorsaf reilffordd agosaf: Newbridge

Dydd Iau 15 Tachwedd 2018

09:15am – 1:30pm

Y Ganolfan Reolaeth – Prifysgol Bangor  

Gorsaf reilffordd agosaf: Bangor

Mae’r llefydd yn gyfyngedig a bydd rhaid i fusnesau gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar-lein. Mae’r digwyddiadau am ddim a’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw dydd Mercher 7 Tachwedd.

undefined