English

Busnesau lleol yn gwneud Gwib Rwydweithio yn llwyddiant unwaith eto

13/10/16 00:00:00

undefined

Hoffai Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ddiolch i fusnesau lleol a gymerodd ran yn nigwyddiad Gwib Rwydweithio mis Medi, gan sicrhau ei fod yn llwyddiant unwaith eto.

Cafodd y rhai a oedd yn bresennol ddigonedd o gyfleodd i rwydweithio ac roeddent yn gallu hyrwyddo eu busnesau, gwneud cysylltiadau defnyddiol a mwynhau brecwast am ddim, y cyfan yn ystod un bore yng Ngwesty Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr.

Meddai Cadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Rheolwr Gyfarwyddwr KKSolutions, Ian Jessop: “Mae digwyddiad Gwib Rwydweithio Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr bob amser yn gyfle gwych i greu cysylltiadau busnes ac archwilio sut y gall busnesau lleol weithio gyda’i gilydd.

“Nid oes angen i chi neilltuo gormod o amser yn eich amserlen ar gyfer y digwyddiad ac mae nifer y bobl yr ydych chi’n creu cysylltiadau â nhw yn ei wneud yn wirioneddol fuddiol. Rydym ni bob amser yn falch o weld nifer dda o bobl yn bresennol, gan y gall cyfleoedd rhwydweithio rhwng busnesau helpu i gryfhau’r gymuned fusnes leol.”

Bydd y rownd nesaf o Wib Rwydweithio yn digwydd ddydd Mercher 16 Tachwedd yng Ngwesty Heronston, am 7.30am i ddechrau am 8am. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad am ddim, cliciwch yma: http://bit.ly/2ejcX7L