English

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - arolwg gwella Pen-y-bont

08/03/17 00:00:00

undefined 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio i wella lles ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol.

Drwy weithio gyda’r cyhoedd, mae’r Bwrdd am greu ardal lle mae pawb yn dymuno byw ynddi yn awr, ac yn y dyfodol.

Nodwyd nifer o gryfderau a heriau, ond ydych chi’n cytuno â phob un ohonynt?

Nodwch eich barn ar-lein: www.bridgend.gov.uk/GwellaPenybont neu llenwch gopi yn eich llyfrgell leol.

 undefined