English

Cael anhawster cael gafael ar gyllid?

21/12/16 00:00:00

undefinedundefined

Os ydych chi’n fusnes bach y mae benthycwyr traddodiadol wedi gwrthod cyllid iddo, mae posib eich cyfateb i opsiynau cyllido eraill yn awr. Dyma gynllun llywodraeth newydd gyda chefnogaeth Banc Busnes Prydain.       

Bydd 3 llwyfan cyllid y bydd 9 o fanciau mwyaf y DU yn anfon eich manylion ymlaen atynt, ar ôl cael eich caniatâd chi. Wedyn bydd y llwyfannau hyn yn rhannu eich manylion gyda darparwyr eraill, gan eich rhoi chi mewn cysylltiad ag unrhyw rai sy’n mynegi diddordeb mewn rhoi cyllid i chi.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Banc Busnes Prydain