English

Cael mwy o'ch swyddfa bost

26/02/19 00:00:00

Wrth i ganghennau banciau ddiflannu oddi ar y stryd fawr, mae nifer o bobl a busnesau'n poeni na fyddant yn gallu cael mynediad at wasanaethau bancio personol, ond nid yw llawer ohonynt yn ymwybodol y gall Swyddfa’r Post ddarparu gwasanaethau bancio hanfodol ar gyfer bron pawb sydd â chyfrif banc yn y DU.

Gall cwsmeriaid personol a busnes gwblhau'r rhan fwyaf o'u bancio o ddydd i ddydd yn Swyddfa'r Post am ddim, megis tynnu arian o'ch cyfrif banc arferol a thalu arian i mewn iddo, gwirio balans eich banc, talu siec i mewn, a chael mynediad at wasanaethau cyfnewid arian.

Gallwch hefyd dalu rhai biliau dros y cownter, yn ogystal â chreu cyfrif 'gollwng a mynd' os yw eich busnes yn postio llawer o barseli, fel nad oes rhaid i chi aros mewn ciw. Am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael, ewch i wefan Swyddfa'r Post.

undefined