English

Canfyddiadau arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2017 wedi’u cyhoeddi

01/08/18 00:00:00

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2017 yn dangos tystiolaeth o sut mae BBaCh Cymru’n mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol a alluogir gan fand eang. Mae’r Arolwg yn dangos nid dim ond sut mae BBaCh yn defnyddio’r adnodd band eang, ond hefyd sut mae defnyddio technolegau wedi’u galluogi i’r eithaf yn gweithio i wella perfformiad busnes, gydag effeithiau positif i economi Cymru gyfan. Dolen i’r adroddiad.

undefined