English

Canllawiau newydd ar gyfer yr iaith Gymraeg yn gyfrwng i fusnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dyfu

05/06/18 00:00:00

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi canllaw i helpu busnesau ac elusennau i ddefnyddio’r iaith Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol i ddenu a chadw cwsmeriaid.                

Mae’r canllaw – Defnyddio’r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol: Canllaw ymarferol i fusnesau ac elusennauar gael am ddim i’w lawrlwytho. I gael gwybod mwy ewch i wefan Comisiynydd y Gymraeg neu gysylltu ar e-bost hybu@welshlanguagecommissioner.wales