English

Canolfannau crefft i fod o fudd i gymunedau gwledig

10/10/18 00:00:00

Mae pum canolfan grefft yn cael eu sefydlu ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o fenter newydd gwerth £61,000 sy’n ceisio creu swyddi a chyfleoedd i bobl gymdeithasu, rhannu eu sgiliau a gwella eu gallu.            

Wedi’i lleoli mewn canolfannau yn Abercynffig, Pontycymer, Cwm Ogwr, Newton a Gogledd Corneli, bydd Cydweithfa Crefft Pen-y-bont ar Ogwr ar agor i grefftwyr medrus yn ogystal â dechreuwyr, a bydd yr aelodau’n cael hyfforddiant mewn arferion busnes, marchnata digidol a sgiliau eraill cysylltiedig.

Mae’r Gydweithfa wedi cael ei threfnu mewn partneriaeth rhwng Reach (Tîm Datblygu Gwledig) Pen-y-bont ar Ogwr ac Eclipse Gift Wrapping ac mae’n cael ei chyllido’n llawn drwy gyfrwng y Cynllun Cymunedau Gwledig Ffyniannus. Darllen mwy: https://bit.ly/2M7UHKM

Hefyd mae tîm Reach wedi datblygu llwybr treftadaeth newydd yng Nghwm Ogwr a gwell mynediad i Ganolfan Egwlys Wesley.

undefined