English

Categori newydd cyffrous i Wobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018

09/04/18 00:00:00

Gyda lansiad Gwobrau Fforwm Busnes 2018 ar fin cyrraedd, cyhoeddwyd categori newydd sbon.

Mae'r wobr ‘Busnes Gwasanaethau Proffesiynol y flwyddyn’ yn cael ei hychwanegu at restr y categorïau er mwyn rhoi cyfle i gwmnïau cyfrifwyr, ariannol a chyfreithwyr y cyfle i arddangos eu gwaith a'u llwyddiannau penigamp.

Y rhestr lawn o gategorïau sydd ar gael eleni yw: 

Bydd enillwyr pob categori yn ffurfio'r rhestr ar gyfer ‘Gwobr Busnes y Flwyddyn, Penybont-ar-Ogwr’.

Bydd enwebiadau'n cael eu derbyn o Ddydd Iau 10 Mai.

 

 

undefined     undefined

    undefined      undefined      undefined   undefined

 

 undefined    undefined

 

undefined  undefined    undefined