Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LanguageSwitcher.cshtml)

Cenin Renewables o Ben-y-bont ar Ogwr yn agor fferm solar 20 erw i roi pwer i 800 o gartrefi

13/04/17 00:00:00

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y fferm solar 20 erw, ar Home Farm, Sain Siorys, yw’r prosiect ynni gwyrdd diweddaraf gan y cwmni ynni adnewyddadwy o Ben-y-bont ar Ogwr, Cenin Renewables.

Gyda chymorth buddsoddiad gwerth £3 miliwn gan Barclays, mae gan Home Farm erbyn hyn ryw 11,500 o baneli solar, sy’n caniatáu i Cenin gynhyrchu digon o ynni i roi pŵer i 800 o gartrefi am dros 25 mlynedd. Mae’r fferm eisoes wedi dechrau allforio ynni gwyrdd i’r grid er mwyn darparu pŵer i gartrefi yn Nhrelái a The Drope.

Sefydlwyd Cenin Renewables yn 2011 ac mae’n aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n gweithredu ochr yn ochr â’i chwaer gwmni Cenin o’i leoliad ar hen safle awyrennau Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod yr Ail Ryfel Byd, sef Parc Stormy.

Dechreuodd Parc Stormy fel safle hyfforddi i ynwyr ôl yr Awyrlu Brenhinol. Ers hynny mae wedi’i ailddatblygu o fod yn safle tir llwyd i fod yn glwstwr o dechnolegau adnewyddadwy cydgysylltiedig ers ei feddiannu gan Cenin yn 2007, ac erbyn hyn mae llawer o weithgarwch gwyrdd yn digwydd arno.

Mae’r clwstwr o dechnolegau gwyrdd ym Mharc Stormy yn golygu y gall Cenin ddangos i fusnesau bach a chanolig a chenedlaethau’r dyfodol bod llawer iawn o fudd economaidd lleol yn bosib yn sgil sefydlu’r dulliau cydweithredol o sicrhau cynaliadwyedd a chynhyrchu carbon isel sy’n gyffredin yn Ewrop.

Mae’r technolegau adnewyddadwy sydd ar waith yn Cenin yn cynnwys:

Dywedodd Martyn Popham, rheolwr gyfarwyddwr Cenin Renewables ac enillydd diweddar Gwobr Entrepreneur Eco y Flwyddyn yng Ngwobrau Entrepreneur Cymru 2016: "Mae Grŵp Cenin yn dangos bod gan Gymru y cyfle i wneud yn fawr o’i hadnoddau naturiol a gwastraff i helpu i wella gweithgarwch economaidd, lleihau allyriadau carbon a chynyddu effeithlonrwydd adnoddau ar yr un pryd.

"Rydym ni i gyd yn byw ar blaned gynyddol orlawn. Yn ystod y 50 mlynedd nesaf, bydd mwy o gystadleuaeth am waith ac, o bosib, am fwyd a dŵr hyd yn oed.

Ychwanegodd: "Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio oddeutu teirgwaith yn fwy o adnoddau nag y gall y blaned eu cynnal, felly mae angen i ni ddefnyddio deunyddiau yn well, manteisio ar adnoddau naturiol a chreu llai o wastraff.

"Daw ein hynni o’r gwynt, yr haul a charbonau organig, nad ydynt yn cael eu defnyddio i’r eithaf ar hyn o bryd. Nid yw pawb yn deall nad yw ynni adnewyddadwy yn darfod (pryd bydd y gwynt yn peidio â chwythu?) ac efallai yn bwysicaf fyth, mae cynhyrchu ynni yn lleol yn golygu swyddi lleol.”

Yn rhan o’u gwaith datblygu parhaus ym Mharc Stormy, mae Cenin hefyd yn cynllunio uned storio batri/cydbwyso’r grid 10MW, e-gerbyd a gorsaf tanwydd hydrogen ar gyfer yr M4. Mae bwriad hefyd i weithio gyda Phrifysgol Caerdydd i lunio canolfan ymchwil ynni newydd cadarnhaol, yn cynnwys unedau dechrau busnesau i annog dyfeisgarwch lleol ac eco-fusnes.

Mae rhagor o wybodaeth am y technolegau adnewyddadwy sydd ar gael ym Mharc Stormy, yn ogystal â gwybodaeth am drefnu ymweliad addysgol, ar gael yn: www.ceninrenewables.co.uk.