English

Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn cynnal diwrnod arbennig o golff

10/08/17 00:00:00

undefined

Tim 1: Stuart Meikle, Ian Holdham, Ioan Emanuel ac Jon Powell

Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn cynnal diwrnod arbennig o golff Lai na phedair awr ar hugain ar ôl pytio’r bêl olaf yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn gan Rolex, gwnaeth wyth o aelodau fforwm busnes lleol fanteisio ar y cyfle i chwarae rownd o golff yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl – y cwrs yr oedd pawb yn y byd golff yn ei drafod fis Gorffennaf!

Roedd dau dîm o bedwar gan gynnwys y golffwyr Matthew Williams ac Ioan Emanuel a gwblhaodd y cwrs yn 2014 yn awyddus unwaith eto i roi cynnig ar y cwrs o dan yr un amodau ag y gwnaeth arwyr y byd golff, Bernhard Langer, Tom Watson, Sandy Lyle, Fred Couple, yn ogystal â’r seren o Gymru Ian Woosnam. Roedd y dydd yn gyfle gwych i’r ddau dîm o bedwar, wrth iddynt chwarae rownd o golff ac yna cael cinio yn y tŷ golff hanesyddol.

Meddai Ioan Emanuel, o Newlec Assemblies Ltd ar Ystâd Ddiwydiannol Brynmenyn: “Mae’n hynod o gyffrous i gael cyfle i brofi’r cwrs fy hun, dim ond diwrnod ar ôl i’r chwaraewyr proffesiynol, roi cynnig arno. Roedd yn bleser gwylio chwaraewyr rhagorol mewn lleoliad arbennig wrth roi cynnig ar y cwrs fy hun.”

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cynrychioli mwy nag 800 o sefydliadau lleol o bob maint ac o bob sector, gan ymateb ar y cyd i faterion a datblygiadau lleol.

Bydd y fforwm yn cynnal ei wobrau busnes blynyddol am y pumed tro ar 29 Medi yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo. Disgwylir y bydd mwy na dau gant o bobl busnes yn mynd i Wobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017 i gydnabod cyflawniadau lawer rhai o’r sefydliadau rhagorol ledled y fwrdeistref sirol. Cewch yr wybodaeth ddiweddaraf gan y fforwm drwy eu dilyn ar Twitter @Bridgendforum, neu eu hoffi ar Facebook.

undefined

Tim 2: (l to r) Alun Grabham, Ashley Davies, Steve Donovan ac Matthew Williams

undefined      undefined         undefined