English

Codi ysbryd eich tîm ar ddechrau’r flwyddyn drwy fyw yn y gwyllt!

25/01/17 00:00:00

undefined

Rydym yn cynnal diwrnodau datblygu tîm unigryw mewn coetir preifat ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys cynnau tân drwy’r oesoedd, adeiladu lloches, saethwriaeth, dod o hyd i fwyd yn y gwyllt a mwy!

Mae diwrnodau datblygu tîm yn y gwyllt yn rhoi cyfle i feddwl ac ymlacio mewn amgylchedd awyr agored tawel wrth i chi ddeall a datblygu ymdeimlad cryf o dîm drwy ddatrys heriau ar y cyd. A gan fod ethos byw yn y gwyllt yn ymwneud â defnyddio deunyddiau naturiol a meddwl mewn ffordd wahanol, bydd yn cyfleu ystyr cwbl wahanol i adnoddau dynol!

Rydym yn cynnig gostyngiad hael o 50 y cant i aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer diwrnodau datblygu tîm ar unrhyw ddyddiad yn 2017* os bydd wedi ei drefnu cyn 25 Chwefror 2017.

Rydym yn addo digwyddiad i’w gofio gyda Bushcraft Bash! Edrychwch ar ein gwefan www.bushcraftbash.co.uk/teams neu anfonwch e-bost atom i info@bushcraftbirthdays.co.uk i wneud ymholiad.

*dyddiadau yn dibynnu ar ba un a ydynt ar gael, ac ar gyfer un grŵp y dydd yn unig