English

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr yn ennill gwobr iechyd meddwl!

03/09/18 00:00:00

Mae’r elusen iechyd meddwl wedi cydnabod dulliau arloesol y coleg o gefnogi lles staff a myfyrwyr, fel cyfarfodydd cefnogaeth ariannol, ffrwythau am ddim i staff a myfyrwyr, a rhaglen colli pwysau a ffitrwydd.

Hefyd mae’r coleg yn cynnal digwyddiadau ‘Cerdded yn fy Esgidiau’ rheolaidd gyda’r staff a’r myfyrwyr yn mynychu sgyrsiau gan bobl yn y gymuned sydd wedi cael profiadau personol trawmatig, er mwyn dod i ddeall problemau iechyd meddwl yn well.

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i helpu unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl. Mae ei Fynegai Lles y Gweithle’n feincnod o bolisi ac arfer gorau ac mae’n galluogi cyflogwyr i weld beth maent yn ei wneud yn dda a sut gallent wella eu dull o weithredu gydag iechyd meddwl yn y gweithle.

Oes posib i’ch busnes chi gael cydnabyddiaeth am sut mae’n rhoi blaenoriaeth i iechyd meddwl ei staff? Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer Mynegai Lles y Gweithle Blynyddol 2018/19.

undefined