English

Contractau Aston Martin gwerth £60 miliwn i gael eu hysbysebu ar GwerthwchiGymru

13/04/17 00:00:00

undefined

Bydd y gwneuthurwr ceir moethus, Aston Martin, yn cyflwyno gwerth mwy na £60 miliwn o gontractau cyflenwi ar gyfer ail gam ei ffatri yn Sain Tathan trwy sianel gaffael Llywodraeth Cymru, GwerthwchiGymru.

Cyhoeddwyd hyn gan y Prif Weinidog Carwyn Jones ar 6 Ebrill, cyn seremoni swyddogol i nodi cyhoeddiad yr ail gam o waith ar y safle lle bu awyrendy enfawr yr Awyrlu Brenhinol yn Sain Tathan.

Trosglwyddwyd y cyn safle milwrol yn ffurfiol o eiddo’r Weinyddiaeth Amddiffyn i Aston Martin gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn, Syr Michael Fallon, yn y seremoni, lle’r oedd Llywydd a Phrif Weithredwr Aston Martin Dr Andy Palmer, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones i gyd yn bresennol.

Mae dechrau’r gwaith hwn yn golygu bod ffatri Aston Martin yn Sain Tathan ar y ffordd i gyflawni’r targed o ddechrau gwaith cynhyrchu ar SUV newydd y cwmni, yr Aston Martin DBX, yn 2019.

Dyma’r tro cyntaf i gontractau’r sector preifat gael eu hysbysebu ar GwerthwchiGymru a bydd hyn yn sicrhau bod gan fusnesau bach a chanolig Cymru fynediad hawdd i’r ffrwd o gontractau a fydd yn cael eu dyfarnu gan Aston Martin ar gyfer gwaith sy’n gysylltiedig â pharatoi a dechrau cynhyrchu yn Sain Tathan.

Mae contractau Aston Martin gwerth sawl miliwn o bunnoedd eisoes wedi’u hysbysebu ar GwerthwchiGymru ar gyfer cam un ei brosiect buddsoddi gwerth £200 miliwn yn Sain Tathan. Ar ôl cwblhau cam dau yn 2020, bydd yn cyflogi dros 750 o weithwyr medrus.

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, cyhoeddodd Aston Martin mai Sain Tathan oedd y dewis fel lleoliad ei ail safle gweithgynhyrchu yn y DU o blith 20 o leoliadau posibl yn fyd-eang, fel rhan o strategaeth dwf y cwmni, Cynllun yr Ail Ganrif. Mae’r buddsoddiad yn Sain Tathan yn rhan o gynlluniau ymestyn ehangach Aston Martin a fydd yn creu 1,000 o swyddi newydd yn ei ddau safle gweithgynhyrchu yn y DU erbyn 2020 - Gaydon, Warwickshire a Sain Tathan, de Cymru - gyda’r posibilrwydd y bydd 3,000 o swyddi yn y gadwyn gyflenwi gyfan a busnesau lleol Cymru.

Dechreuodd Cam I tua diwedd 2016 pan roddwyd mynediad i Aston Martin yn gyntaf i ran o safle Sain Tathan, a chrëwyd ardaloedd cwsmeriaid a derbynfeydd, swyddfeydd gweinyddu a rheoli a bwyty’r gweithwyr.

Mae Cam II yn nodi dechrau’r prosiect gweithgynhyrchu a fydd yn cynnwys ailddatblygu’r tri awyrendy enfawr yn gyfleuster gweithgynhyrchu o’r radd flaenaf. Bydd y safle newydd yn dod â chyfleoedd gwaith i dde Cymru; denodd digwyddiad recriwtio y llynedd 3,000 o geisiadau ac mae’r technegwyr cyntaf eisoes yn gweithio ar y DB11 yn Gaydon. Hyfforddiant ar gyfer y swyddi medrus y byddan nhw’n eu gwneud yn Sain Tathan yn 2020.

Mae rhagor o wybodaeth am Aston Martin ar gael yn: www.astonmartin.com a cheir manylion am y contractau cyflenwi sydd ar gael i dendro ar hyn o bryd o dan gam un y prosiect yn Sain Tathan yn: www.gwerthwchigymru.llyw.cymru. Bydd cyfleoedd tendro cam dau, nad ydynt wedi’u cyhoeddi hyd yn hyn, yn cael eu cyhoeddi pan fyddan nhw ar gael.