English

Creaduriaid môr enfawr i ymweld â Phorthcawl!

06/07/18 00:00:00

undefined

Os ewch chi am dro i Borthcawl yr haf yma, efallai y cewch chi sypreis mawr, ar ffurf creaduriaid môr enfawr!

Cadwch lygad am yr ymwelwyr cawraidd a fydd yn helpu i ddod â glan môr y dref yn fyw fel rhan o ymgyrch ‘Blwyddyn y Môr’ ledled Cymru, sy’n dathlu arfordir trawiadol y wlad.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gydag Ymdiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Credu Charity Cyf. i gynllunio haf o weithgareddau a phrofiadau deinamig a difyr i helpu i greu bwrlwm yn y dref lan môr.

Cychwynnodd yr ymgyrch ym Mhorthcawl fis diwethaf gyda nofio yn y bae, digwyddiad ‘aquathlon’ a sesiwn glanhau’r traeth i ddathlu Diwrnod Cefnfor y Byd, ac mae digon o hwyl i ddod, gan gynnwys theatr stryd, gwedd fodern ar gardiau post glan môr traddodiadol a llawer mwy.

Mae’r prosiect yma wedi derbyn cyllid o’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a chefnogaeth drwy raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei chyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru, y Gronfa i wella profiad ymwelwyr ac i greu cyrchfannau cadarnach drwy gydweithio.