English

Croeso cynnes i’r Maer gan fusnesau llwyddiannus

18/12/18 00:00:00

Mae hufen busnesau Pen-y-bont ar Ogwr wedi estyn y carped coch ar gyfer Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd John McCarthy, a’i wraig, Judy McCarthy.

Yn dilyn eu llwyddiant yn noson wobrwyo Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r Maer a’i wraig wedi bod yn ymweld â’r enillwyr nodedig er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o fenter ac i siarad â nhw am eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Cafodd y Maer groeso cynnes gan y deg enillydd, gan gynnwys TSW Training Ltd, Apollo Teaching Services, a Assisted Mobility Services.

Yn gefnogwr brwd i fusnesau, grwpiau cymunedol a phrosiectau lleol, mae’r Cynghorydd John McCarthy wedi bod yn awyddus i gyfarfod cymaint â phosib o fusnesau lleol yn ystod ei 12 mis fel Maer.

Dywedodd y Cynghorydd McCarthy: “Mae wedi bod yn wych cael cyfarfod rhai o’r busnesau mwyaf anhygoel a’r gweithwyr busnes proffesiynol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod yr wythnosau diwethaf.

“Mae mentrau o safon uchel iawn yn gweithredu’n lleol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair i bob un ohonyn nhw yn sicr.      

“Rydw i wir wedi mwynhau ymweld ag enillwyr Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 a dod i wybod mwy am sut maen nhw’n gweithredu ac fe hoffwn i ddymuno pob lwc ar gyfer y dyfodol i holl fusnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.”

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn croesawu ymweliad gan y Maer, cysylltwch â Swyddfa’r Maer drwy anfon e-bost i mayor@bridgend.gov.uk.

Am fwy o wybodaeth am wobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i www.bridgendbusinessforum.co.uk neu dilynwch y fforwm ar Twitter @bridgendforum neu ar Facebook.

undefined