English

Cronfa Cadernid Brexit

18/12/18 00:00:00

Mae Cronfa Cadernid Brexit sy’n werth £1 miliwn wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru ac mae ar gael i fusnesau Cymru i’w helpu i addasu i newidiadau ar ôl Brexit yn economi Cymru.                  

Gall busnesau cymwys wneud cais am gyllid sydd rhwng £10,000 a £100,000 hyd at hanner cant y cant o gostau’r prosiect.

Nod y gronfa yw datblygu gallu, gwella prosesau, cadw gallu cystadleuol, diogelu swyddi a gwarantu bod masnach yn llifo rhwng Cymru a gweddill y byd.          

Am fwy o wybodaeth am y meini prawf a sut i wneud cais, ewch i wefan Busnes Cymru.