English

Cronfa Fusnes Cymru

14/09/16 00:00:00

undefined

Mae Cronfa Fusnes Cymru newydd gwerth £136 miliwn, a gefnogir gan yr UE a Llywodraeth Cymru, yn cefnogi busnesau bach a chanolig Cymru trwy:

Lansio digwyddiadau brecwast busnes lleol

I gyflwyno Cronfa Fusnes Cymru, yn ogystal â chronfeydd eraill, mae Cyllid Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau brecwast lleol i fusnesau bach a chanolig a chyfryngwyr.

Yn y digwyddiadau, byddwch chi’n gallu cyfarfod a rhwydweithio â staff buddsoddi lleol Cyllid Cymru a chynrychiolwyr o xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru, yn ogystal â chyfryngwyr a busnesau eraill. Ymhlith y siaradwyr bydd Prif Weithredwr Cyllid Cymru, Giles Thorley, a pherchnogion busnesau lleol.

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Cofrestru

Parc y Scarlets, Llanelli

Dydd Mercher 21 Medi 2016

8:00am

Cliciwch yma i gofrestru

Redhouse, Merthyr Tudful

Dydd Iau 22 Medi 2016

8:00am

Cliciwch yma i gofrestru

Gwesty’r Faenol Fawr, Llanelwy

Dydd Mercher 28 Medi 2016

8:00am

Llawn

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dydd Iau 29 Medi 2016

8:00am

Cliciwch yma i gofrestru

 

Mae Cyllid Cymru hefyd yn cynnig sesiynau un i un gyda swyddogion gweithredol yn dilyn pob digwyddiad, a gellir cadw lle ymlaen llaw.

I drefnu sesiwn neu i gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau, cysylltwch â louise.butler@financewales.co.uk