English

Cronfa o £4m ar gael i gynorthwyo busnesau sy’n datblygu ffyrdd o leihau gwastraff plastig

30/07/18 00:00:00

 Mae gan gwmnïau ym Mhen-y-bont ar Ogwr tan 8 Awst 2018 i wneud cais am gyllid i’w cynorthwyo gyda datblygu ffyrdd o leihau gwastraff plastig. Mae’r gronfa ar gael drwy UK Research and Innovation ac mae’n cael ei chyflwyno gan Innovate UK.

undefined