English

Cronfa Twf ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig

12/09/16 00:00:00

undefined

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £5 miliwn o gyllid i gefnogi busnesau bach a chanolig yng Nghymru i greu a diogelu swyddi. 

Bydd y Gronfa'n cefnogi busnesau yng Nghymru sy'n awyddus i dyfu ac i gyflogi mwy, ac yn rhoi blaenoriaeth i'r rhai hynny sydd am ddechrau allforio neu allforio mwy, a manteisio ar fand eang cyflym iawn. 

Mae dwy elfen i'r Gronfa. Bydd yr elfen gyntaf y Gronfa ar gael (£2 miliwn) rhwng mis Medi 2016 a mis Mawrth 2017. Y costau cymwys yw costau cyfalaf. Rhaid cwblhau ceisiadau a dderbyniwyd gan y 30 Ionawr, 2017 a rhaid i gleientiaid wedi prynu a dalwyd ar gyfer yr ased yn llawn erbyn 31 Mawrth, 2017. 

Bydd cwmnïau dderbyn hyd at 50% o arian rhwng £5,000 a £50,000 gyda hyn yn cael y swm uchaf y cymorth cyfatebol.

Cyflwynir yr ail pot o arian (£3 miliwn) rhwng 2017/2018 (ymhellach bydd gwybodaeth am y gronfa hon yn dilyn). 

I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru drwy ddefnyddio’r ffurflen hon neu ffoniwch 03000 6 03000.