English

Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol

24/11/16 00:00:00

undefined

Bydd Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol yn rhoi cymorth ariannol y fusnesau cymdeithsasol yng Nghymru i’w galluogi i dyfu a chreu cyflodd am waith. Fe’I harrienir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llwyodraeth Cymru ac mae’n ychwanegu at a dewis o fuddsoddiadau a wienyddr gan Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru.

Gall I gronfa fuddsoddi hyd at £150,000 yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd a £125,000 yn Nwyrain Cymru. Mae angen o leiaf 40% o gyllid cyfatebol yn y Gorllewin a’r Cymoedd a 50% yn y dwyrain. Mae’r cymorth a ddarperir yn gyfuniad o grant a chymorth ad-daladwy; po fwyaf o swyddi rydych yn eu creu dros y targed lleia’n byd sydd angen ai ad-dalu.

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://bit.ly/2gl6ERM