English

Cronfeydd Strwythurol yr UE: Galw am gyllid ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy a chyflogaeth gynaliadwy

17/05/17 00:00:00

undefined

Mae Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru yn chwilio am sefydliadau addas i gefnogi eu darpariaeth o brosiectau’r UE yn y meysydd canlynol:

Cynigion egni adnewyddadwy ar raddfa fach
Mae tua £14 miliwn o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar gael ar gyfer cynigion ynni adnewyddadwy cymunedol ar raddfa fach.

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn annog pobl i gyflwyno rhagor o gynigion i fanteisio ar y £10 miliwn sydd ar gael yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd a’r £4 miliwn yn Nwyrain Cymru.  Caiff unrhyw sefydliad (cyhoeddus, preifat, trydydd sector) wneud cais a’r dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyno cynnig i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yw: 30 Mehefin 2017. 

Gellir cael rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar gyfer cyflwyno cynnig ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy anfon neges e-bost at Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn: enquiries-wefo@wales.gsi.gov.uk.  

Prosiectau cyflogaeth gynaliadwy
Mae mwy na £40 miliwn o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar gael ar gyfer cynigion i drechu tlodi trwy gyflogaeth gynaliadwy yng Nghymru.

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn chwilio am gynigion wedi’u targedu sy’n cyd-fynd â gweithgareddau presennol yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat ac sy’n ychwanegu gwerth atynt.  Dylai’r cynigion ganolbwyntio ar gyflawni canlyniadau sy’n mynd i’r afael ag angen clir a nodwyd.

Mae £43 miliwn ar gael ledled Cymru, £21 miliwn yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd a £22 miliwn yn Nwyrain Cymru a’r dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyno cynnig i  Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yw: 30 Mehefin 2017.

Gellir cael rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar gyfer cyflwyno cynnig ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy anfon neges e-bost at Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn: WEFOEmploymentYoungPeople@wales.gsi.gov.uk.